De hal in aanbouw

Historie van club de petanque de But '84

Geschiedenis Club de Petanque De But '84

Oprichting:

Voordat de vereniging op 4 oktober 1984 werd opgericht verzamelden een aantal belangstellenden in de jeu de boules sport zich op de Woldberg bij jongenskamp De Eese, bij de Duivenslaagte.
Op die plek zijn de eerste trainingen gegeven en onderlinge wedstrijdjes georganiseerd.
Door Walter de Gans is via de plaatselijke media een oproep geplaatst om meer belangstellenden te werven.
Na een half jaar waren er voldoende mensen en is er besloten om de vereniging De But’84 op te richten.
Het eerste bestuur bestond uit voorzitter Joep Geurtzen, secretaris Rein Brouwer, penningmeester Geert Massier en de leden Ben Kuiper en Joh. Vuist.
Vanaf het begin is er aansluiting gezocht bij de NJBB en toen dit voor elkaar was konden de eerste toernooien georganiseerd worden door de vereniging De But ’84.

Locaties :
Sponsoren van toen en meer :

Sponsoren waren Café Sportlust en een recyclingbedrijf uit Groningen.
In 1993 deed zich de gelegenheid voor om een eigen accommodatie aan de Preistingestraat te betrekken
omdat dit terrein was vrijgekomen door het vertrek van de honkbalvereniging.
Hiermee kon de vereniging zich financieel verbeteren door zelfstandig verder te gaan en de kantine omzet te gebruiken voor extra taken.
Met de gemeente is een huurovereenkomst aangegaan onder de voorwaarde dat voor eigen kosten het terrein moest worden ingericht.
Dit was voor een aantal leden reden om zich af te scheiden en een eigen vereniging op te richten.
De But’84 had vervolgens het gelukkige toeval dat voordat het terrein in gebruik werd genomen de bestaande bouwvallige kantine afbrandde.
Het gebouw was door de gemeente goed verzekerd en van de verzekeringsgelden kon toen een nieuwe kantine worden gebouwd.
De realisatie en afwerking van de kantine en het terrein is tot stand gekomen door de fantastische inzet van vele leden.
Ook de welbekende en inmiddels dominante kastanje boom is toen geplant.
Bij de ouder wordende leden bestond op een gegeven moment de behoefte om ook ’s-winters door te kunnen spelen in een overdekte ruimte.
Maar een dergelijke investering is niet op te hoesten door een vereniging van ca. 50 leden.
De gemeente Steenwijkerland heeft onze vereniging in contact gebracht met de handboogvereniging Robin Hood die een eigen locatie zocht.
De gemeente was bereid om een hal te laten bouwen op het terrein van De But’84 waar beide verenigingen gebruik van kunnen maken.
De beide besturen waren het snel met elkaar eens.
Inmiddels is dit gerealiseerd en kunnen we in een schitterende hal spelen in de winter of als het “slecht” weer is.
Ook het aantal leden is iets omhoog gegaan.
Momenteel hebben we 69 leden en het komende jaar hopen we rond de 75 leden te kunnen gaan komen.
Mocht u ook interesse hebben gekregen ?
Kom dan vrijblijvend kennismaken met het spelletje en de sport.
We voorzien u graag van alle informatie en kunnen u ook de beginselen van deze leuke sport bij brengen.

De koffie staat klaar!

Toernooien :

De But’84 organiseerde in verloop van de tijd een aantal aantrekkelijke toernooien waar menig boule speler uit de noordelijke en oostelijke regio en zelfs landelijk aan hebben deelgenomen.
Zoals De 24-uurs Marathon, het Kouwe Klauwen toernooi en het Beaujolaistoernooi en niet te vergeten het Slingerbostoernooi.

Het oude club gebouw aan de Preistingerstraat

Opening nieuwe hal.

Met dank aan alle leden en vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt.

De eerste officiële locatie was bij het Bowlingcentrum aan de Tukseweg.
Het was echt pionieren en het onderkomen bestond namelijk uit een grote oude legertent.
Na enige jaren kwam de nieuwe beheerder van het bowlingcentrum met een aanzienlijke huurs verhoging,
die door de vereniging niet was op te brengen. Dat was de reden om op zoek te gaan naar een nieuw onderkomen, dat werd gevonden bij Café Sportlust aan de Meppelerweg.
Deze locatie was goed bereikbaar en de inwendige mens kon goed worden verzorgd.
In deze periode is er voor het eerst clubkleding gedragen.