Privacy beleid van club de petanque de But '84

Wie zijn wij

Club de Petangue de But ‘84 is een vereniging met als doel het spelen van petanque en het organiseren van activiteiten m.b.t. petanque.

Het adres van de speellocatie is Gagelsweg 27  Steenwijk [Achter zwembad “De Waterwijck”]; telefoon nr. 0521-785367

Verdere contactgegevens staan vermeld op www.debut84.nl

But ‘84 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Het volledige reglement staat ook op de website.

Persoonsgegevens die wij verwerken

But ‘84 verwerkt persoonsgegevens doordat deze gegevens door leden aan ons zijn verstrekt t.b.v. het lidmaatschap van onze vereniging.

Wij verwerken de volgende gegevens: Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres, licentienummer.

De secretaris zorgt voor de gegevensbescherming van But ‘84.

Doel van de persoonsgegevens

But ‘84 verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Inschrijving bij de NJBB te Nieuwegein en de mogelijke koppeling van de licentie aan het identiteitsbewijs.

Verzenden van onze nieuwsbulletin en/of rekening.

Contact mogelijk maken tussen spelers onderling voor het samenstellen van teams e.d.

Delen van persoonsgegevens met derden

But ‘84 deelt de gegevens met de overkoepelende organisatie (Nederlandse Jeu de Boules Bond) en (beperkte) gegevens binnen de organisatie vanwege verzending van het digitale Club-bulletin, opmaken van de rekening, verzenden van andere digitale informatie voor het reilen en zeilen van de vereniging, Ook bieden we de mogelijkheid voor leden contact op te nemen met elkaar vanwege het samenstellen van een team e.d.

Als er informatie over leden naar de pers gaat, bijvoorbeeld in verband met de uitslag van wedstrijden, wordt vooraf melding gemaakt naar de betreffende persoon.

But ‘84 deelt gegevens niet met andere partijen.

But ’84 gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Leden hebben het recht om eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek daartoe kan naar de secretaris.

But ‘84 wil er tevens op wijzen dat er de mogelijkheid is om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

But ‘84 neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het secretariaat.

Publicaties op de website en de media

Regelmatig publiceren wij uitslagen en foto’s op de website.

Soms gaat informatie over de club, over nationale winnaars en over komende toernooien naar kranten en andere media.

Bij bezwaren kunt u contact opnemen met de secretaris. Dit wordt tijdens toernooien meegedeeld.